מדריך לרכישת דירה מקבלן

מהלך הבנייה וקבלת הדירה

אחרי חתימת החוזה ותחילת העבודה, עליכם להיות ערים למתרחש בשטח, במהלך בניית הדירה. גם בזמן קבלת הדירה יש דברים שכדאי לבדוק כדי להיות בטוחים ומבוטחים.

 

בזמן הבנייה

עקבו אחר קצב עבודתו של הקבלן, ובמקרה של סטייה מהקצב המובטח, שלחו לקבלן מכתב התראה באמצעות עורך דין.

מומלץ כי מהנדס יבדוק את הדירה לפחות פעם אחת בעת הבנייה, רצוי לפני הריצוף. אל תנהלו משא ומתן עם קבלני המשנה, כדי לא לאפשר לקבלן להתחמק מאחריות.


קבלה מסודרת של הדירה

עמדו על כך שמסירת הדירה תיעשה בצורה מסודרת ושתקבלו עליה הודעה מראש.

בקשו מהקבלן לנקות את הדירה ואת הכלים הסניטריים כדי שתוכלו לבדוק אם הם תקינים וללא פגמים.

הקפידו לערוך בדיקה יסודית של הדירה לפני קבלתה. תוכלו להגיע עם איש מקצוע מטעמכם, מהנדס למשל.

מה כדאי לבדוק בדירה?
רטיבות - חפשו כתמי רטיבות על התקרה ועל הקירות. בדקו את הצינורות במטבח.
ריצוף - בדקו שהמרווח בין האריחים שווה. חפשו סדקים בכל סוגי האריחים בדירה.
צבע - בדקו את אחידות הצבעים בדירה.
חלונות ודלתות - בדקו שכל החלונות והדלתות נסגרים ונפתחים בצורה נוחה.
חשמל - בדקו שכל מפסקי החשמל פועלים, וקיים מתח חשמלי בכל השקעים בדירה.
מים - בדקו את תקינות הברזים ואת לחץ המים.

ערכו פרוטוקול מסירה ברור ומפורט - כשאתם עורכים את הבדיקה, תעדו את הבעיות. בכל מקרה, אינכם מחויבים בחתימה על הצהרת היעדר תביעות, מכיוון שייתכן שתגלו ליקויים בשלב מאוחר יותר. אם תחתמו לא תוכלו לבוא בתביעות לקבלן או לחברת הבנייה.
הפרוטוקול שתכתבו יכלול את כל הליקויים שנמצאו בדירה ואת האופן שבו יתוקנו, כולל מועדים לתיקון.

ליקויים לאחר קבלת הדירה - אם מצאתם ליקויים אחרי קבלת הדירה, פנו לקבלן בכתב עם פירוט הליקויים.

נהוג כי הקבלן מסדיר את כל הליקויים עד תום שנת המגורים הראשונה, למעט ליקויים שיש להסדירם במהירות.


אחריות הקבלן לתיקונים

גם אחרי שתקבלו את הדירה, יש חוקים המגנים עליכם מפני הקבלן או חברת הבנייה: חוק המכר מסביר את אחריות הקבלן לאורך זמן, בנושא ליקויים.

על פי התיקון לחוק המכר, האחריות לרוכש דירה ניתנת לפי משך הזמן שחלף מיום מסירת הדירה, ללא אבחנה אם מדובר ברוכש הראשון או בבאים אחריו. כלומר, האחריות תשאר בתוקף גם אם מכרתם את הדירה אחרי שקיבלתם אותה מהקבלן.
אחריות הקבלן לדירה מתחלקת לשתי תקופות: תקופת הבדק ותקופת האחריות. במהלך תקופת הבדק, חייב הקבלן לתקן את הנזק, אלא אם הוכיח שהנזק הוא באחריות רוכש הדירה. גם במהלך תקופת האחריות, שנמשכת עד 20 שנה, חובת ההוכחה של אי אחריות לכשלים בקונסטרוקציה מוטל על המוכר. רק לאחר עשרים שנה עוברת אל הקונה.

תקופת הבדק מתחילה עם מסירת הדירה ומשכה משתנה בהתאם לאופי הליקוי:
1. צנרת כולל מערכת הסקה ומרזבים - שנתיים;
2. חדירת רטיבות בגג/בקירות/במקלט - 3 שנים;
3. מכונות, מנועים ודוודים - 3 שנים;
4. קילוף חיפויים בחדרי מדרגות - 3 שנים;
5. שקיעת מרצפות בקומת קרקע - 3 שנים;
6. שקיעת מרצפות בחנויות, במדרכות, בשבילים בשטח הבניין - 3 שנים;
7. סדקים עוברים בקירות ובתקרות - 5 שנים;
8. קילופים ניכרים בחיפויים חיצוניים - 7 שנים;
9. כל אי-התאמה אחרת שאינה יסודית - שנה אחת.

תקופת האחריות מתחילה עם סיום תקופת הבדק ונמשכת 3 שנים.

בנוסף, חוק המכר מבטיח לרוכשי הדירות פיצוי מהקבלנים על איחור של 60 יום ומעלה ממועד המסירה שנקבע, גם אם לא נגרם נזק לקונה בעקבות האיחור.

למידע נוסף