guy

guy

פסגת זאב היא מיקרוקוסמוס של תושבי ירושלים. השכונה כוללת מגוון רחב של אוכלוסייה: דתיים וחילוניים, מסורתיים ועולים חדשים וכן עשרות משפחות ערביות שהיגרו אליה משכונות במזרח העיר. רכישת בתים על ידי ערבים בשכונה הובילה לא פעם לעימותים בין צעירים יהודים לערבים המתגוררים בה. עם זאת, לא מדובר בשכונה הסובלת מעימותים באופן תדיר, ורוב תושביה מתגוררים זה לצד זה בכבוד הדדי.

פסגת זאב היא מיקרוקוסמוס של תושבי ירושלים. השכונה כוללת מגוון רחב של אוכלוסייה: דתיים וחילוניים, מסורתיים ועולים חדשים וכן עשרות משפחות ערביות שהיגרו אליה משכונות במזרח העיר. רכישת בתים על ידי ערבים בשכונה הובילה לא פעם לעימותים בין צעירים יהודים לערבים המתגוררים בה. עם זאת, לא מדובר בשכונה הסובלת מעימותים באופן תדיר, ורוב תושביה מתגוררים זה לצד זה בכבוד הדדי.


זהו סיפור על עיר שהתעקשה להיוולד. סיפור לידתה של העיר הוא מורכב, ארוך שנים ועמוס לבטים ודעות סותרות. פעמים רבות רעיון הקמת העיר מודיעין עלה על הנייר ופעם אחר פעם נתחב בחזרה לתוך מגירת התוכניות הלא ממומשות. 

השטח חרוץ הואדיות קרץ תמיד למתכננים וכבר בשנות ה-50 הועלה לראשונה הרעיון לבניית עיר במקום זה, על ידי אליעזר ברוצקוס, שכיהן כממונה על התכנון במשרד הפנים. 

ברוצקוס טען אז שהנטייה הטבעית של האוכלוסיה הישראלית היא התגבשות באזור המרכז ולכן כדאי לבנות עיר גדולה באזור זה. בנייתה של עיר כזאת תאפשר "לדחוף" אוכלוסיה מזרחה.

הר חומה שכונה יפה מאוד בירושלים הר חומה שכונה יפה מאוד בירושלים הר חומה שכונה יפה מאוד בירושלים הר חומה שכונה יפה מאוד בירושלים הר חומה שכונה יפה מאוד בירושלים הר חומה שכונה יפה מאוד בירושלים הר חומה שכונה יפה מאוד בירושלים הר חומה שכונה יפה מאוד בירושלים הר חומה שכונה יפה מאוד בירושלים הר חומה שכונה יפה מאוד בירושלים הר חומה שכונה יפה מאוד בירושלים הר חומה שכונה יפה מאוד בירושלים הר חומה שכונה יפה מאוד בירושלים הר חומה שכונה יפה מאוד בירושלים הר חומה שכונה יפה מאוד בירושלים הר חומה שכונה יפה מאוד בירושלים הר חומה שכונה יפה מאוד בירושלים הר חומה שכונה יפה מאוד בירושלים הר חומה שכונה יפה מאוד בירושלים הר חומה שכונה יפה מאוד

עמוד 2 מתוך 2